Wat doen we?

TdF-onderwijsadvies is een landelijk werkend adviesbureau. Wij zijn gespecialiseerd in hoogwaardige advies- en ondersteuningsopdrachten voor scholen, besturen, gemeentes en overheid. Door scherpe analyses, advisering en een resultaatgerichte benadering brengen wij de oplossing van uw vraag dichterbij.

Opbrengstgericht passend onderwijs

Met onze integrale, opbrengstgerichte aanpak helpt TdF-onderwijsadvies scholen hun onderwijsresultaten daadwerkelijk te verbeteren. Lees verder

Duurzame schoolontwikkeling

Wat verstaan we onder duurzame schoolontwikkeling? Lees verder

Kwaliteitszorg

TdF-onderwijsadvies helpt scholen met de ontwikkeling en invoering van een gedegen kwaliteitsbeleid. Lees verder

Analyse en verbeterplannen

Soms hebben scholen teleurstellende opbrengsten. TdF-onderwijsadvies ondersteunt deze scholen bij de analyse van de oorzaken hiervan en helpt een effectief verbeterplan op te stellen en uit te voeren. Lees meer

Beleidsontwikkeling

TdF-onderwijsadvies ondersteunt scholen op uiteenlopende beleidsterreinen. Lees meer

Trainingen en cursussen

TdF-onderwijsadvies geeft trainingen en cursussen op locatie over uiteenlopende thema's. Lees meer

Training Intern Systeembegeleider (ISB)

Onderscheidend element in onze dienstverlening is het aanbieden van een methode voor consolideren en implementeren. Lees meer 

Coaching

TdF-onderwijsadvies coacht individuele leerkrachten, staf- en directieleden. Lees meer