"Resultaat telt!"

TdF is een onderwijsadviesbureau opgericht door Harrie Kooijman, Frans Groot en Susanne Huijbregts. Op dit moment worden de activiteiten uitgevoerd door Susanne Huijbregts. Harrie Kooijman is als freelance ondersteuner verbonden aan TdF. Incidenteel werken wij ook samen met andere adviseurs en inhoudelijke experts.

TdF-onderwijsadvies adviseert, traint en coacht onderwijsprofessionals in het primair onderwijs en VVE. De focus in onze dienstverlening ligt altijd op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs waardoor hogere leeropbrengsten worden bereikt en het competentiegevoel en zelfvertrouwen van leerlingen én leraren worden versterkt.

Goed onderwijs is evidence based. Opbrengstgericht werken is nodig op alle niveaus van de organisatie, in onderlinge samenhang.

Duurzaam verbeteren van onderwijs vraagt om een integrale aanpak van alle relevante aspecten: schoolbeleid, leerkrachtvaardigheden en onderwijsinhouden grijpen op elkaar in. Het ondersteunen van de schoolontwikkeling stopt niet bij de implementatie. Consolidatie en incorporatie zijn noodzakelijk om de verbetering duurzaam te maken.