Portfolio

Een korte beschrijving van enkele van onze projecten. Geïnteresseerden kunnen mogelijk in contact worden gebracht met de betreffende scholen.

Portfolio - Rekenverbetertrajecten

TdF-onderwijsadvies ondersteunt een aantal scholen die de opbrengsten van hun rekenonderwijs willen verhogen. De duur van de rekenverbetertrajecten loopt uiteen van een tot meerdere jaren. Essentiële stappen in de aanpak:

 

  • analyse van de opbrengsten
  • uitvoeren van een bij de school passende diagnose
  • meetbare doelen stellen
  • kennis onderwijsteam uitbreiden
  • verbeteringen invoeren en borgen

Opbrengstgericht werken

TdF-onderwijsadvies ondersteunt scholen, die opbrengstgericht willen gaan werken. Opbrengstgericht werken vraagt om een cultuuromslag in de school. Verder is het noodzakelijk dat de aanpak integraal is en dat de veranderingen op alle niveaus worden doorgevoerd. Daarom bieden we brede ondersteuning, van de directiekamer tot in de klas. Onze ondersteuning is 'evidence based': we bieden alleen interventies aan, die daadwerkelijk leiden tot betere resultaten. Deze aanpak is bekend geworden onder de naam 'Beter leren, beter presteren'.

Analyse en verbeterplannen

TdF-onderwijsadvies ondersteunde het afgelopen jaar drie scholen die van de inspectie het predikaat 'zwak' kregen. Onze ondersteuning richtte zich achtereenvolgens op: de opbrengsten van het rekenonderwijs, de resultaten van het leesonderwijs en op het kwaliteitsbeleid. We maakten een analyse van de oorzaken van de zwakke kwaliteit van het onderwijs en maakten een plan om de kwaliteit binnen twee jaar weer op niveau te brengen.

Wanneer de opbrengsten van een school teruglopen of achterblijven, is het van groot belang om heel helder te krijgen wat hier de oorzaken van zijn. Op alle scholen wordt heel hard gewerkt. Maar het is soms moeilijk voor de directie en het team om in beeld te krijgen of en welke verschillende inspanningen wel of niet effectief zijn. Met andere woorden: steken we onze energie wel in de goede dingen? Er ontstaat dan behoefte aan een analyse van de kwaliteit en opbrengsten van het onderwijs. TdF heeft daarvoor een effectieve aanpak ontwikkeld.

Schoolprofiel

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN EEN SCHOOLPROFIEL

TdF-onderwijsadvies ondersteunde een school bij de ontwikkeling en implementatie van een nieuw, aantrekkelijk en onderscheidend schoolprofiel. Het nieuwe profiel heeft een goede uitstraling in de omgeving.

Daarnaast werd de school ondersteund bij het opstellen van een plan, dat samenhang bewerkstelligde tussen het schoolprofiel, de verbetering van de onderwijsopbrengsten en de ontwikkeling van de Brede School. Ook gaven we een aanzet tot het opstellen van een communicatieplan. Het nieuwe profiel van de school is inmiddels bekend in de schoolomgeving en bij de samenwerkingspartners van de school.