Opbrengstgericht werken

We werken zo hard, maar het lukt ons niet om met onze kinderen voldoende resultaten te boeken. Hoe komen we uit dit dal?

Die vraag stellen basisscholen waarvan de prestaties van de kinderen achterblijven bij scholen met een soortgelijke populatie. Eigenlijk is de vraag: Hoe komen we tegemoet aan de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen, zodat ieder kind optimaal presteert?

Uit rapporten van het SCP en de onderwijsinspectie blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs van scholen verschilt. Er zijn scholen die kwalitatief goed onderwijs geven, maar er zijn ook scholen die daar niet in slagen.

Opbrengstgericht onderwijs haalt het maximale uit elke leerling. De begrippen 'opbrengstgericht onderwijs' en 'passend onderwijs' krijgen veel aandacht, maar worden onvoldoende aan elkaar gekoppeld en worden onvoldoende geoperationaliseerd. TdF-onderwijsadvies ontwikkelde het Tour de France model, een integrale, opbrengstgerichte aanpak die daadwerkelijk leidt tot betere onderwijsresultaten van leerlingen. Deze aanpak is gebaseerd op wat werkt volgens (inter)nationaal onderzoek.

 

HET TOUR DE FRANCE MODEL: OPBRENGSTGERICHT PASSEND ONDERWIJS

Kenmerkend voor het Tour de France model is dat er een relatie wordt gelegd tussen schoolontwikkeling en de instructiepraktijk van leerkrachten. Leerkrachten verbeteren hun pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden, waardoor de leerprestaties van hun leerlingen daadwerkelijk verbeteren. Leerkrachtvaardigheden zijn cruciaal als het gaat om onderwijsverbetering.

Vertrekpunt van verandering is de school. Er wordt gewerkt aan serieuze betrokkenheid van en draagvlak door het hele team. Zij ontwikkelen een gedeelde aanpak, een visie en een doorgaande leerlijn voor de basisvaardigheden. Dit alles wordt vastgelegd in het schoolplan.

Aan de hand van het Tour de France model werkt de school aan de volgende succesfactoren: