Kwaliteitszorg

TdF-onderwijsadvies helpt scholen met de ontwikkeling en invoering van een gedegen kwaliteitsbeleid. De aanschaf van een instrument leidt op zich niet tot kwaliteitsverbetering. Werken aan kwaliteit vereist meer dan het invullen van een vragenlijst of het opstellen van een document. TdF-onderwijsadvies helpt scholen met het ontwikkelen, versterken of invoeren van hun kwaliteitsbeleid. Samen met de school gaan wij aan de slag om ervoor te zorgen dat de beoogde kwaliteit daadwerkelijk zichtbaar wordt in het primaire proces en de opbrengsten van de school. We reiken de school daarbij instrumenten aan om duurzaam de kwaliteit en de opbrengsten te monitoren.