Duurzame schoolontwikkeling

Wat verstaan we onder duurzame schoolontwikkeling?

Blijvende resultaten
Samenwerkend met alle geledingen
Trainingen en coaching op de werkvloer
Afstemmen en samen de koers bepalen
Wetenschappelijk gefundeerde aanpak