Beleidsontwikkeling

TdF-onderwijsadvies ondersteunt scholen bij het ontwikkelen van beleid op het terrein van:

  • organisatieontwikkeling
  • leerlingzorg /ondersteuningsprofiel
  • taal-, lees- en rekenbeleid
  • nascholing
  • personeelsbeleid
  • competentiemanagement
  • kwaliteitszorg

De wijze waarop het beleid wordt ingevuld, is afhankelijk van de wensen van de school.