Analyse en verbeterplannen

Wanneer de opbrengsten van een school teruglopen of achterblijven, is het van groot belang om heel helder te krijgen wat hier de oorzaken van zijn. Op alle scholen wordt heel hard gewerkt. Maar het is soms moeilijk voor de directie en het team om in beeld te krijgen of en welke verschillende inspanningen wel of niet effectief zijn. Met andere woorden: steken we onze energie wel in de goede dingen? Er ontstaat dan behoefte aan een analyse van de kwaliteit en opbrengsten van het onderwijs. TdF heeft daarvoor een effectieve aanpak ontwikkeld.