Coaching

TdF-onderwijsadvies coacht individuele leerkrachten, staf- en directieleden. Een sterke, professionele school heeft personeel dat optimaal functioneert. Daarom is het nuttig om te investeren in het functioneren van medewerkers. Coaching van individuele leerkrachten, staf- en directieleden is een effectieve interventie. De coachingstrajecten van TdF-onderwijsadvies hebben de volgende effecten:

  • het ontstaan van nieuwe inzichten;
  • een adequater functioneren in de werkomgeving;
  • eenduidige communicatie;
  • integratie van de verworven inzichten en competenties in het dagelijks handelen.

Afhankelijk van het doel, kan de coaching verschillende vormen hebben.