Training Intern Systeembegeleider (ISB)

Op de scholen die door TdF-onderwijsadvies en Vivid Onderwijs ondersteund worden in hun schoolontwikkeling, wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de plannen. Daarin zijn de fasen van onderwijsverbetering zichtbaar: na de kennismaking (adoptie) volgt de invoering (implementatie). Vervolgens is het zaak de onderwijsverbetering te borgen in de consolidatiefase.

Lees verder