Portfolio - Analyse en verbeterplannen

TdF-onderwijsadvies ondersteunde het afgelopen jaar drie scholen die van de inspectie het predikaat 'zwak' kregen. Onze ondersteuning richtte zich achtereenvolgens op: de opbrengsten van het rekenonderwijs, de resultaten van het leesonderwijs en op het kwaliteitsbeleid. We maakten een analyse van de oorzaken van de zwakke kwaliteit van het onderwijs en maakten een plan om de kwaliteit binnen twee jaar weer op niveau te brengen.

Lees verder