Portfolio

Opbrengstgericht werken

TdF-onderwijsadvies ondersteunt scholen, die opbrengstgericht willen gaan werken. Opbrengstgericht werken vraagt om een cultuuromslag in de school. Verder is het noodzakelijk dat de aanpak integraal is en dat de veranderingen op alle niveaus worden doorgevoerd. Daarom bieden we brede ondersteuning, van de directiekamer tot in de klas. Onze ondersteuning is 'evidence based': we bieden alleen interventies aan, die daadwerkelijk leiden tot betere resultaten. Deze aanpak is bekend geworden onder de naam 'Beter leren, beter presteren'.

Lees verder