Onderwijskundig leiderschap in het primair onderwijs.

Onze kinderen verdienen het beste onderwijs dat er is. (Robert Slavin)
De opbrengsten van het basisonderwijs staan in het middelpunt van de belangstelling.
De regering heeft de hulp ingeroepen van Michael Fullan, topexpert op het gebied van onderwijsverbetering, omdat zij zich zorgen maakt over de resultaten van de leerlingen in de basisvakken. Voor ons land dat de ambitie heeft zich verder te ontwikkelen als kenniseconomie is excellent onderwijs van levensbelang. Steeds meer wordt de schoolleiding gezien als een van de belangrijkste factoren voor het onderwijs dat de school voor haar leerlingen realiseert.

Met name de rol van onderwijskundig leiderschap wordt als cruciaal gezien. Onderwijskundig leiderschap dat gepaard gaat met een duidelijke schoolmissie die door alle bij de school betrokkenen ondersteund wordt. In die missie dient de opdracht om goede resultaten te boeken met alle leerlingen centraal te staan. Een excellente schoolleiding kan een ingrijpend effect hebben op scholen met veel leerlingen die grote ondersteuningsbehoeften hebben.

In deze publicatie vindt er een verkenning plaats van wat er internationaal en in Nederland bekend is over het functioneren van de schoolleiding. Deze verkenning wordt voorzien van adviezen om het functioneren van de schoolleiding vanuit de optiek van de kwaliteit van onderwijs te versterken.

Daarnaast bevat het twee casusbeschrijvingen. Twee succesvolle scholen beschrijven op welke wijze het onderwijskundig leiderschap heeft geleid tot betere leerresultaten van de leerlingen.

Deze publicatie is op verzoek beschikbaar. Stuur een mail naar:

info@TdF-onderwijsadvies.nl