Scholen en ouders tussen opvoeden en socialisatie

Scholen en ouders willen graag leuke, gelukkige kinderen, die zich gedragen zoals van hen verwacht wordt. Maar wat zijn eigenlijk onze verwachtingen? Ouders voeden hun kinderen op en scholen socialiseren kinderen. Ieder doet dat vanuit eigen waarden en normen.
En kinderen, natuurlijk, overtreden van tijd tot tijd de geschreven en ongeschreven regels. Dan blijkt dat ouders en scholen, maar ook team leden onderling, daar uiteenlopend op reageren. In de praktijk blijkt het niet mee te vallen om elkaar daarop aan te spreken. Sterker nog, soms hanteert iedereen andere regels en loopt het gesprek erover helemaal vast.

Dit boek laat scholen zien hoe je het gesprek over opvoeden en socialisatie kunt voeren. Het geeft informatie over opvoeding en socialisatie, over verantwoordelijkheid nemen en over attributie, over opvoedingsstijlen, school- en ouderculturen. En het laat zien wat er kan gebeuren als je met dit thema op school aan de slag gaat. Het biedt handvaten voor gesprekken in het team en met ouders. Daarmee is het een praktische handreiking voor wie met opvoeden en socialisatie aan de slag wil.

Het boek is gebaseerd op een project, uitgevoerd door Frans Groot (projectleider), Liesbet Dreeuws-Robbers, Habib Hanchane, Boudewijn Hogeboom, Susanne Huijbregts en Harrie Kooijman.