Beter leren beter presteren

DUURZAAM BETER ONDERWIJS MET DE SYSTEMATISCHE AANPAK VAN HET SCHOOLONTWIKKELINGSPROJECT (SOP)

In deze publicatie wordt een beschrijving gegeven van het Schoolontwikkelingsproject ook wel SOP genoemd. Op een zestal basisscholen is gedurende drie jaar gewerkt aan schoolontwikkeling. Samen met de scholen in dit ontwikkelingsproject is gewerkt aan een duurzame verbetering van onderwijsresultaten en het structureel versterken van de kwaliteit. Het doel van het project is tweeledig geweest:

 • het ontwikkelen van een methodiek en werkwijze en de ontwikkeling van instrumenten,
 • het verbeteren van resultaten op deze scholen en wel zo dat deze scholen deze ontwikkeling zelfstandig kunnen voortzetten.


In het boek worden eerst de scholen gepresenteerd en vervolgens een beschrijving gegeven van de start, opzet en werkwijze van het project op managementniveau. In het tweede deel wordt ingegaan op de versterking van het vakmanschap van de leerkracht in de klas. Hierbij wordt vooral gekeken naar het taalonderwijs. In het derde deel wordt de relatie tussen school en omgeving behandeld. Het boek bevat tevens een beschrijving van de ontwikkelde handreikingen en instrumenten.

 

Naar aanleiding van dit schoolontwikkelingsproject zijn een aantal artikelen verschenen:

 • Met het SOP komt uw school er bovenop!
  Auteur: Joke Dekker
  Tijdschrift: JSW. - Jrg. 87 (2003) nr. 7 (maart). - p. 36-39
 • Er bovenop komen
  Auteur: Thoni Houtveen en Jantine Kuijpers
  Tijdschrift: Basisschoolmanagement. - Jrg. 18 (2004 ) nr. 4 (januari). - p. 24-29,31
 • Langzaam beter worden : onderpresterende basisscholen werken aan kwaliteit
  Auteur: Thoni Houtveen en Jantine Kuijpers
  Tijdschrift: Didaktief. - Jrg. 35 (2005) nr. 1-2 (januari-februari). - p. 8-9

 

 

Ook is wetenschappelijk onderzoek verricht naar het project en de effecten:

 • Kansrijk : verbeteren van leerlingprestaties door schoolontwikkeling
  Auteurs: Thoni Houtveen, Jantine Kuipers, Dortie Mijs
  Uitgever:Utrecht : ICO-ISOR Onderwijsreserach, Universiteit Utrecht, 2004. - 311 p.
  Rapport verschenen in het kader van LPC Kortlopend Onderwijsonderzoek
 • Vast en zeker. Evaluatie van schoolverbetering op een zestal onderwijskansenscholen.
  Auteurs: Thoni Houtveen, Marije Boot
  Uitgever:Utrecht : ICO-ISOR Onderwijsreserach, Universiteit Utrecht, 2006. - 161 p.
  Rapport verschenen in het kader van LPC Kortlopend Onderwijsonderzoek.

Deze brochure is op verzoek beschikbaar. Stuur een email naar: info@TdF-onderwijsadvies.nl