"Resultaat telt!"

TdF-onderwijsadvies adviseert, traint en coacht onderwijsprofessionals in het primair onderwijs en VVE. De focus in onze dienstverlening ligt altijd op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs waardoor hogere leeropbrengsten worden bereikt en het competentiegevoel en zelfvertrouwen van leerlingen én leraren worden versterkt.

Goed onderwijs is evidence based en opbrengstgericht werken is nodig op alle niveaus van de organisatie, in onderlinge samenhang.

Duurzaam verbeteren van onderwijs vraagt om een integrale aanpak van alle relevante aspecten: schoolbeleid, leerkrachtvaardigheden en onderwijsinhouden grijpen op elkaar in.