Portfolio - Schoolprofiel

Ontwikkeling en implementatie van een schoolprofiel

TdF-onderwijsadvies ondersteunde een school bij de ontwikkeling en implementatie van een nieuw, aantrekkelijk en onderscheidend schoolprofiel. Het nieuwe profiel heeft een goede uitstraling in de omgeving.

Daarnaast werd de school ondersteund bij het opstellen van een plan, dat samenhang bewerkstelligde tussen het schoolprofiel, de verbetering van de onderwijsopbrengsten en de ontwikkeling van de Brede School. Ook gaven we een aanzet tot het opstellen van een communicatieplan. Het nieuwe profiel van de school is inmiddels bekend in de schoolomgeving en bij de samenwerkingspartners van de school.