Portfolio - Rekenverbetertrajecten

TdF-onderwijsadvies ondersteunt een aantal scholen die de opbrengsten van hun rekenonderwijs willen verhogen. De duur van de rekenverbetertrajecten loopt uiteen van een tot meerdere jaren. Essentiële stappen in de aanpak:

  • analyse van de opbrengsten
  • uitvoeren van een bij de school passende diagnose
  • meetbare doelen stellen
  • kennis onderwijsteam uitbreiden
  • verbeteringen invoeren en borgen