Susanne Huijbregts

Naast mijn werk als leerkracht in het basisonderwijs, studeerde ik onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte ik ruim tien jaar als onderwijskundig adviseur bij een landelijk pedagogisch centrum.

Ik ondersteunde scholen in het primair onderwijs en de landelijke overheid. Hierna werkte ik als docent in het post hbo, waar ik onder andere in de Master SEN in de RT-route heb lesgegeven. Mijn specialismen zijn lezen en taal, het verbeteren van leerkrachtvaardigheden en integrale schoolontwikkelingstrajecten waarmee scholen de kwaliteit van het onderwijs en hun opbrengsten verbeteren.

Harrie Kooijman

Ik heb veertien jaar ervaring als onderwijsadviseur. Eerst zeven jaar als medewerker van een landelijk werkende organisatie en sinds 2009 als zelfstandig adviseur. Naast mijn werk als onderwijzer heb ik onderwijskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Als directeur van een basisschool gaf ik leiding aan fusieprocessen, achterstandenbeleid en stedelijke opvangvoorziening voor nieuwkomers in de leeftijd van 7 tot 12 jaar.

In dienst van een van de landelijke pedagogische centra ondersteunde ik scholen, besturen, gemeenten en de landelijke overheid hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van de onderwijskwaliteit op alle niveaus. Daarnaast heb ik lezingen, cursussen en trainingen verzorgd zowel in Nederland als in Spanje, Slovenië en de Oekraïne. Voor Noordhoff Uitgevers was ik hoofdredacteur van de nieuwste versie van de methode "TEKSTverwerken Begrijpend en Studerend lezen". Op dit moment adviseer ik deze uitgever opnieuw bij de ontwikkeling van methodes voor het primair onderwijs. Bij de uitvoering van projecten werk ik, waar nodig, samen met andere ervaren adviseurs.

TdF-onderwijsadvies

TdF-onderwijsadvies staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)