Opbrengstgericht werken

We werken zo hard, maar het lukt ons niet om met onze kinderen voldoende resultaten te boeken. Hoe komen we uit dit dal?

Die vraag stellen basisscholen waarvan de prestaties van de kinderen achterblijven bij scholen met een soortgelijke populatie. Eigenlijk is de vraag: Hoe komen we tegemoet aan de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen, zodat ieder kind optimaal presteert?

Uit rapporten van het SCP en de onderwijsinspectie blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs van scholen verschilt. Er zijn scholen die kwalitatief goed onderwijs geven, maar er zijn ook scholen die daar niet in slagen.

Opbrengstgericht onderwijs haalt het maximale uit elke leerling. De begrippen 'opbrengstgericht onderwijs' en 'passend onderwijs' krijgen veel aandacht, maar worden onvoldoende aan elkaar gekoppeld en worden onvoldoende geoperationaliseerd. TdF-onderwijsadvies ontwikkelde het Tour de France model, een integrale, opbrengstgerichte aanpak die daadwerkelijk leidt tot betere onderwijsresultaten van leerlingen. Deze aanpak is gebaseerd op wat werkt volgens (inter)nationaal onderzoek.

Lees verder