Duurzame schoolontwikkeling

Duurzame schoolontwikkeling

Wat verstaan we onder duurzame schoolontwikkeling?

  1. Blijvende resultaten
  2. Samenwerkend met alle geledingen
  3. Trainingen en coaching op de werkvloer
  4. Afstemmen en samen de koers bepalen
  5. Wetenschappelijk gefundeerde aanpak